Welkom bij de pedagogische praktijk Marum en Gieten

De Pedagogische Praktijk is een eerstelijns praktijk, die ondersteuning en oplossingen kan bieden in opvoedsituaties, welke een speciale aanpak vragen of waar kortdurende gerichte hulp wenselijk is.
Veel problemen komen en gaan in het leven van een jongere. Vaak gaan deze problemen, zonder al te veel inmenging van anderen, vanzelf weer voorbij of het kind groeit er overheen.
Er zijn soms omstandigheden, waardoor het even niet goed gaat. Vaak handelen alle partijen intuïtief vanuit goede bedoelingen en intenties. Bij problemen spelen vaak meerdere factoren een rol. Dit alles in relatie met de omgeving, situatie of het karakter van het kind. Hierbij gaat het om de interactie tussen mensen.

Het kan zijn dat:
• De wisselwerking tussen het kind en diens ouder(s) of omgeving is verstoord
• Er stoornissen betreffende de ontwikkeling van het kind optreden
• Er leer- en gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen bij
   het kind ontstaan.

De Pedagogische Praktijk biedt hiervoor laagdrempelige professionele hulp op maat, waarbij betrokkenheid en respectvol handelen voorop staat.
De Pedagogische Praktijk biedt hulp en geeft begeleiding en advies aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0- 23 jaar, hun ouders en/of school.