Informatie voor Ouders/Verzorgers

Iedereen kan een telefonische afspraak maken.
De Pedagogische Praktijk ondersteunt voornamelijk ouders en kinderen. U kunt rechtstreeks contact opnemen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
Een verwijzing van de huisarts of het CJG naar onze praktijk is voldoende. 

Het intakegesprek voeren wij met de ouders.

In overleg met de ouder(s) en het kind of de jongere wordt het behandeltraject uitgestippeld.

Voor Professionals

Ook professionals kunnen bij de praktijk terecht met eventuele vragen. Zo kan het voorkomen dat medewerkers van scholen, kinderdagverblijven of de naschoolse opvang worden geconfronteerd met leer- en opvoedproblemen betreffende kinderen binnen hun organisatie.
De Pedagogische Praktijk is er ook om deze organisaties te ondersteunen en indien nodig van advies te voorzien.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat de Pedagogische Praktijk lezingen verzorgt.
In overleg kan het onderwerp of thema worden gekozen.

Bereikbaarheid:
Op maandag t/m vrijdag van:
• 09.00 tot 12.00 uur
• 13.00 tot 17.00 uur

Telefoon: 0594-643187
Mobiel: 06-29360651