Profiel

Pedagogische Praktijk Marum is een initiatief van Rika Elema - de Boer

Rika Elema-de Boer

Psychosociaal Therapeut

Rika heeft jarenlang enthousiast en bevlogen in het primaire onderwijs gewerkt. De ontwikkeling van een kind naar de volwassenheid is wat haar boeit en steeds bezighoudt.
Het raakt haar wanneer kinderen en jongeren niet goed in hun vel zitten. Ze heeft een natuurlijke drang kinderen op weg te willen helpen.
In 2005 heeft zij een vierjarige studie Pedagogiek, Sociologie en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen gevolgd.

Vervolgens heeft zij, met het doel om kinderen, jongeren en ouders te helpen, haar eigen praktijk opgericht.


Pedagogische Praktijk Gieten is een initiatief van Audrey van der Kooi - Brandsma

Audrey van der Kooi-Brandsma

Psychosociaal Therapeut

Audrey heeft 20 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, op velerlei gebied. Met haar enthousiasme en betrokkenheid heeft ze kinderen en jongeren kunnen begeleiden bij het volwassen worden. Daarbij heeft ze de ouders kunnen ondersteunen. Dit heeft ze gedaan op een manier zodat kinderen, jongeren en ouders door minimale aanwijzingen samen verder kunnen.
Het mooiste resultaat voor haar is dat een kind mag opgroeien in een veilige omgeving en dat het optimale ontwikkelingskansen heeft.
Ze heeft voor de gemeente Stadskanaal en Vlagtwedde een onderzoek gedaan dat gericht was op betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Voor het afstuderen heeft ze onderzoek gedaan naar het stimuleren van ouderparticipatie op scholen.

Op dit moment is ze werkzaam als docent, studieloopbaanbegeleider en praktijkbegeleider aan een MBO school.

In 2012 heeft zij een vierjarige studie Pedagogiek, 2e graad bevoegdheid en onderwijsbegeleiding (SPO) afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens heeft zij, met het doel om kinderen, jongeren en ouders te helpen, haar eigen praktijk opgericht.