Visie

Filosoof Jean-Jacques Rousseau gaf in 1762 al aan: "Een kind is van nature goed".
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen(aardig)heid.

Kinderen zijn tijdens hun reis naar volwassenheid afhankelijk van hun ouders/verzorgers en de omgeving.
Wanneer een kind sociaal en emotioneel goed in zijn/haar vel zit, heeft dit een positieve invloed op zijn/haar ontwikkeling.
Respectvol omgaan met jonge kinderen en pubers betekent dat je naar ze luistert.
Een voorwaarde om kinderen en pubers te kunnen helpen is het tonen van werkelijk interesse in wat zij uitdragen en non-verbaal zeggen.

Ouders en omgeving hebben een voorbeeldfunctie, goed voorbeeld doet goed volgen.
Een positieve benadering en doelmatig belonen van kinderen levert meer op, dan boos zijn en straffen (triple P- methode).

Werkwijze

Wanneer opvoeden niet vanzelf gaat en u tegen problemen aanloopt waar u even niet uitkomt, schroom dan niet gebruik te maken van een professionele hulpverlener, zodat problemen niet onnodig groot worden.
De geboden hulp, door Pedagogische Praktijk Marum en Pedagogische Praktijk Gieten is doelgericht en kortdurend.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen worden ouders betrokken bij de behandeling. Vaak zijn problemen bij kinderen verweven met de gezinsdynamiek.

Er vindt eerst een gratis intakegesprek plaats. Het doel van het voeren van het intakegesprek is kennismaken en het inventariseren van de problematiek en de hulpvraag.
Vervolgens wordt er een plan van aanpak besproken, daarna wordt het behandeltraject gestart.

Instanties waar Pedagogische Praktijk Marum en Pedagogische Praktijk Gieten nauw mee samenwerken zijn:
Huisartsen, scholen, het Maatschappelijk Werk en de buitenschoolse opvang.