Vraagstukken

De Pedagogische Praktijk komt in beeld wanneer het niet mogelijk lijkt de problemen van het kind of de jongere binnen het gezin, op school of met behulp van vrienden op te lossen.

Het is belangrijk dat uw kind in harmonie opgroeit tot een zelfverzekerd, zelfstandig, onbezorgd en liefst ook vrolijk mens.

Zoek op tijd hulp, want hoe eerder hulp geboden wordt, hoe beter het is voor de ontwikkelingskansen van uw kind.

Een greep uit mogelijke problemen en mogelijke vragen van kinderen en ouders:

• Je kind heeft iets naars meegemaakt en lijkt er maar niet overheen
&nbsp &nbspte kunnen komen; omgaan met verlies, de scheiding van ouders,
&nbsp  het overlijden van een dierbare;
• Je kind wordt voortdurend gepest op school;
• Je kind kan zich niet goed concentreren en wordt snel afgeleid;
• Je kind vindt zichzelf niets waard;
• Je kind heeft last van faalangst;
• Je kind is vaak verdrietig of somber.
• Je kind is overgevoelig voor een teveel aan prikkels.
• Je kind heeft moeite met veranderingen.

• Hoe leer ik mijn geduld te bewaren?
• Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn kind beter naar mij luistert?
• Hoe leer ik consequent te zijn?
• Hoe komen mijn partner en ik op één lijn?
• Hoe kan ik de relatie met mijn puber verbeteren?
• Hoe hanteer ik driftbuien van mijn kind?
• Hoe leer ik meer te genieten van mijn kind(eren)?
• Hoe leer ik mijn kind beter te plannen en organiseren,
&nbsp &nbspwat onder andere kan bijdragen tot betere schoolresultaten.