Opvoeden een Kunst

Opvoeden een Kunst is een eerstelijns praktijk, die ondersteuning en oplossingen kan bieden in opvoedsituaties, welke een speciale aanpak vragen of waar kortdurende gerichte hulp wenselijk is.

Veel problemen komen en gaan in het leven van een jongere. Vaak gaan deze problemen, zonder al te veel inmenging van anderen, vanzelf weer voorbij of het kind groeit er overheen. Er zijn soms omstandigheden, waardoor het even niet goed gaat. Vaak handelen alle partijen intuïtief vanuit goede bedoelingen en intenties. Bij problemen spelen vaak meerdere factoren een rol. Dit alles in relatie met de omgeving, situatie of het karakter van het kind. Hierbij gaat het om de interactie tussen mensen.

Het kan zijn dat:

• De wisselwerking tussen het kind en diens ouder(s) of omgeving is verstoord
• Er stoornissen betreffende de ontwikkeling van het kind optreden
• Er leer- en gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen bij
het kind ontstaan.

Laagdrempelig en professioneel

Opvoeden een Kunst biedt hiervoor laagdrempelige professionele hulp op maat, waarbij betrokkenheid en respectvol handelen voorop staat.
Opvoeden een Kunst biedt hulp en geeft begeleiding en advies aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0- 23 jaar, hun ouders en/of school.

Informatie voor ouders/verzorgers

Afspraak maken

Iedereen kan een telefonische afspraak maken. Opvoeden een Kunst ondersteunt voornamelijk ouders en kinderen. U kunt rechtstreeks contact opnemen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wij hebben geen wachttijden
Een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, wij-teams of het CJG naar onze praktijk is voldoende.

Intakegesprek

Het intakegesprek voeren wij met de ouders.

Begeleidingsplan

In overleg met de ouder(s) en het kind of de jongere wordt het begeleidingstraject uitgestippeld. Opvoeden een Kunst staat in nauw contact met een GZ-Psycholoog waar we een beroep op doen indien een casus daarom vraagt.

Marum

Opvoeden een kunst
Rika Elema – De Boer
Zuiderbuuren 26
9363 HK Marum
06 29360651
Stuur ons een mail

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

AGB code: 94066333

Marum

Opvoeden een kunst
Rika Elema – De Boer
Zuiderbuuren 26
9363 HK Marum
06 29360651
Stuur ons een mail

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

AGB code: 94066333

Gieten

Pedagogische praktijk Gieten
Audrey van der Kooi – Brandsma
Gasselterweg 10
9461 HB Gieten
06 52073969
Stuur ons een mail

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

AGB code: 94064729

Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 | Vormgeving en realisatie website Reclamebureau RAM